Wspólnie tworzymy naszą przyszłość


Grupa ma za zadanie stworzenia wspólnej przestrzeni wymiany myśli, pomysłów, poglądów w konsekwencji przekształcając je w realne działanie czyli zakup ziemi, budowa siedlisk.

Wirtualne spotkania traktujemy jako etap przejściowy do spotkań w świecie realnym.

Przestrzeń działania - Podlasie.